Powitanie Ambasadora Islamskiej Republiki Afganistanu

30 kwietnia 2021 r. w siedzibie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce – Dziekan Korpusu Dyplomatycznego abp Salvatore Pennacchio w imieniu dyplomatów odbywających swe misje w Polsce przywitał nowego Ambasadora Islamskiej Republiki Afganistanu w Polsce – Jego Ekscelencję Pana Mohammad Naim Taher Qaderi.