Zakończenie misji dyplomatycznej przez Ambasadora Indii

Dziekan Korpusu Dyplomatycznego – abp Salvatore Pennacchio, w imieniu dyplomatów pełniących misje w Polsce – w dniu 8 kwietnia 2021 r., pożegnał Jego Ekscelencja Pana Tsewang Namgyal, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Indii, który w najbliższym czasie zakończy misję dyplomatyczną w Polsce.