Zakończenie Misji Dyplomatycznej w Polsce przez J.E. Ambasadora Gruzji

W dniu 4 marca br., J.E. abp Salvatore Pennacchio Dziekan Korpusu Dyplomatycznego w imieniu wszystkich dyplomatów odbywających swe misje w Polsce pożegnał J.E. Pana Ambasadora Gruzji Ilia Darchiashvili, który w najbliższym czasie opuści Polskę.