Powitanie Ambasadora Republiki Azerbejdżanu

4 lutego 2021 r. w siedzibie nuncjatury odbyło się powitanie Ambasadora Republiki Azerbejdżanu w Polsce. W imieniu Korpusu Dyplomatycznego Jej Ekscelencję Panią Dr Nargiz Gurbanova przywitał Dziekan Korpusu Dyplomatycznego abp Salvatore Pennacchio.