Powitanie nowego Ambasadora Norvegii w Polsce

3 lutego 2021 r. Dziekan Korpusu Dyplomatycznego Jego Ekscelencja abp Salvatore Pennacchio powitał nowego Ambasadora Norvegii w Polsce Jego Ekscelencję Pana Anders H. Eide.