Kalisz: Bp Damian BRYL – nowym biskupem kaliskim

N. 5320/21

 

K O M U N I K A T

 

Ojciec Święty Franciszek
mianował biskupem kaliskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Damiana Bryla.

Warszawa, 25 stycznia 2021 roku.

 

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

 

BIOGRAM:

Bp Damian BRYL

Urodził się 10 lutego 1969 r. w Jarocinie.
W latach 1988-1994 odbywał formację filozoficzno-teologiczną w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1994 r.
w Poznaniu z rąk abp. Jerzego Stroby. W latach 1994-1996 pracował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej.
W 1996 r. podjął studia specjalistyczne na Universidad de Navarra w hiszpańskiej Pampelunie, ukończone w 1999 r. doktoratem z teologii.
Po powrocie do Polski (1999), został spowiednikiem, a od 2001 r. ojcem duchownym w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. W latach 1999-2001 pomagał
w pracy duszpasterskiej w parafii Bożego Ciała w Poznaniu.
Posługę w seminarium duchownym łączył z pracą redakcyjną w miesięczniku „Katecheta” (do 2006).
W latach 2006-2010 pracował jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dnia 13 lipca 2013 r. papież Franciszek mianował go biskupem tytularnym Suliana i biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej.
Sakrę biskupią przyjął 8 września 2013 r. Jako swoja dewizę biskupią przyjął słowa z Drugiego Listu do Koryntian: Caritas Christi urget nos („Miłość Chrystusa przynagla nas”). W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Wychowania Katolickiego, Komisji Duchowieństwa i Rady ds. Rodziny.
W sierpniu 2020 r. został wybrany członkiem rady stałej Konferencji Episkopatu Polski.