Radom: Bp Henryk Tomasik przechodzi na emeryturę. Bp Marek Solarczyk – nowym biskupem radomskim

N. 5201/21

K O M U N I K A T

Ojciec Święty Franciszek:

1. Przyjął rezygnację biskupa Henryka TOMASIKA z posługi biskupa radomskiego.
2. Mianował biskupem radomskim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej Marka SOLARCZYKA.

Warszawa, 4 styczna 2021 roku.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

 

BIOGRAM:

Bp Marek SOLARCZYK

Urodził się 13 kwietnia 1967 roku w Wołominie. Pochodzi z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach. Po uzyskaniu matury w Technikum Samochodowym
w Warszawie, w roku 1986 wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze warszawsko-praskiej 28 maja 1992 roku.
Pracował jako wikariusz w parafii św. Feliksa w Marysinie Wawerskim, a następnie w katedrze warszawsko-praskiej. W maju 1999 roku uzyskał doktorat z historii Kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W latach 2005-2009 był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego diecezji warszawsko-praskiej.
W czerwcu 2009 został proboszczem parafii katedralnej na warszawskiej Pradze. Od 1993 roku jest nauczycielem religii VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV w Warszawie.
Dnia 8 października 2011 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej. Święcenia biskupie przyjął w katedrze warszawsko-praskiej 19 listopada 2011 roku.
W ramach Konferencji Episkopatu jest przewodniczącym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, delegatem ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, delegatem ds. powołań i przewodniczącym Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, przewodniczącym rady nadzorczej Fundacji „Opoka”, członkiem Komisji Duchowieństwa, Komisji Wychowania Katolickiego, Zespołu ds. kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną i zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Ewangelicko-Augsburską.

Zna język angielski.