Tarnów: Ks. Artur WAŻNY – biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej

N. 5062/20

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek mianował

Ks. Artura WAŻNEGO, ojca duchownego kapłanów diecezji tarnowskiej, biskupem pomocniczym tejże diecezji i przydzielił mu stolicę tytularną Mazaca.

Warszawa, 12 grudnia 2020 roku.

+ Salvatore Pennacchio

    Nuncjusz Apostolski

 

Ks. Artur WAŻNY

Urodził się 12 października 1966 r. w Rzeszowie.
Pochodzi z parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach (obecnie diecezja rzeszowska).
W latach 1985-1991 odbywał formację filozoficzno-teologiczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.
Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1991 r. w Tarnowie.
W latach 1991-1995 pracował jako wikariusz w parafii Matki Bożej Bolesnej w Limanowej.
W latach 1995-1999 był wikariuszem parafii NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach.
Podjął też studia specjalistyczne na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie teologii pastoralnej.
W 1998 r. został dyrektorem diecezjalnego biura duszpasterstwa młodzieżowego. W 1998 r. został duszpasterzem akademickim w Tarnowie, a w 2003 r. diecezjalnym duszpasterzem akademickim.
W latach 2007-2014 był proboszczem parafii NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach.
W latach 2014-2019 był dyrektorem diecezjalnego biura nowej ewangelizacji.
Od 2019 r. jest ojcem duchownym kapłanów diecezji tarnowskiej.