Zakończenie misji dyplomatycznej w Polsce przez Ambasadora Republiki Azerbejdżanu

Po dziesięciu latach służby Jego Ekscelencja Ambasador Hasan Aziz Hasanov, zakończył misję dyplomatyczną w Polsce. Dziekan Korpusu Dyplomatycznego – abp Salvatore Pennacchio, w imieniu wszystkich dyplomatów w dniu 9 grudnia 2020 r. pożegnał Jego Ekscelencja w siedzibie Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie.