Zakończenie Misji Dyplomatycznej w Polsce przez J.E. Ambasadora Izraela

13 października 2020 r. Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, Nuncjusz Apostolski Abp Salvatore Pennacchio wraz z delegacją Ambasadorów, w siedzibie Nuncjatury w Warszawie pożegnał Jego Ekscelencję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Izraela – Pana Alexandra Ben-Zvi, które zakończy swoją misję w Polsce.