Przemówienie podczas prezentacji monografii poświęconej tysiącletniej historii relacji dyplomatycznych między Polską i Stolicą Apostolską

Eminencjo, Ekscelencje,

Szanowny Panie Ministrze,

Dostojni Uczestnicy prezentacji!

 

Cieszę się, że przed tak wybitnym gronem i w tak podniosłej chwili mogę przekazać kilka słów.

Bardzo chętnie bierze się do ręki, i to nie tylko jeden raz, monografię przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a poświęconą ponad tysiącletniej historii relacji między Polską i Stolicą Apostolską.

Pan Minister we wstępie do publikacji zechciał napisać: „Bogate i posiadające długą historię stosunki między papiestwem i państwem polskim”. I tak monografia rzeczywiście je ukazuje w całej gamie barw. Zaczyna się ona od wspomnienia dokumentu Dagome iudex, który oddaje pod opiekę papiestwa księstwo Mieszka Pierwszego. I to były pierwsze formalne kontakty dyplomatyczne rodzącej się państwowości polskiej z papiestwem.

Serdecznie gratuluję zarówno idei wydania tej monografii, jak i zrealizowania pomysłu. Gratuluję Panu Ministrowi i wszystkim, którzy w przygotowanie tej publikacji byli zaangażowani. Jej wartością jest też bogactwo dokumentacji fotograficznej, a niektóre z tych fotografii są wprost unikatowe.

Ukazała się ona z okazji stulecia przywrócenia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i odrodzoną Polską. Dużo się w zeszłym roku mówiło o stuleciu, skracając siłą rzeczy pełną perspektywę tych relacji, tak że czasem można było usłyszeć o stuleciu relacji. Prezentowana dziś publikacja przywraca właściwą perspektywę tych relacji. Faktycznie zaczęły się one u zarania polskiej państwowości, co wybitnie podkreśla niniejsza monografia.

Jeszcze raz gratuluję wydania i dziękuję za uwagę.

Warszawa, 20.02.2020