Przemówienie podczas spotkania noworocznego z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i z Korpusem Dyplomatycznym

Szanowny Panie Prezydencie,

Pani Marszałek Sejmu, Panie Marszałku Senatu,

Panie Premierze,

Panie Ministrze Spraw Zagranicznych,

Koleżanki i Koledzy z Korpusu Dyplomatycznego,

Panie i Panowie!

1. Jestem zaszczycony, że także w tym roku, w imieniu Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego w Polsce, mam możność pozdrowić Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Małżonką i złożyć najlepsze życzenia pomyślności w Nowym Roku.

Rok 2019 dla niektórych z reprezentowanych przez nas państw był świętowaniem setnej rocznicy nawiązania czy przywrócenia relacji dyplomatycznych z odrodzoną Polską. Dziękujemy Panu Prezydentowi i władzom Polski za życzliwe włączenie się w te obchody.

2. Pierwsze dni Nowego Roku są naturalnym czasem do refleksji nad minionym rokiem. Wszyscy jesteśmy świadomi trudności i problemów, przed którymi staje wspólnota międzynarodowa. Zdajemy sobie sprawę, że nie można ich rozwiązać od razu. Cieszą jednak systematyczne wysiłki, zmierzające w kierunku ich pokonania. W tym miejscu chcemy podziękować Polsce za dwuletnie uczestnictwo w pracach Rady Bezpieczeństwa przy ONZ, jako jej niestałego członka. Z uznaniem przyjmujemy prace polskiej delegacji i liczne inicjatywy pokojowe.

Cieszy również postęp w budowaniu świadomości ekologicznej i kolejny Szczyt klimatyczny COP25 w Madrycie. Wiadomo, że droga do wypracowania pozytywnych rozwiązań w kwestiach klimatycznych jest żmudna, ale ważne, że systematycznie budzi się świadomość troski o otaczający nas świat. Także tegoroczne Orędzie papieża Franciszka na 1 stycznia 2020 odnosi się do tych kwestii, mówiąc „o głębokich motywacjach i nowym sposobie zamieszkania we wspólnym domu” {Orędzie na 53. Światowy Dzień Pokoju, n. 4).

Szanowny Panie Prezydencie!

3. Zeszłorocznym ważnym wydarzeniem na polskiej scenie politycznej były wybory parlamentarne, które – przy bardzo znaczącej frekwencji – na nowo ukształtowany obie Izby polskiego Parlamentu. Gratulujemy wszystkim, którzy w wyniku tych wyborów zostali powołani do kolegialnego sprawowania władzy ustawodawczej w tym Państwie. Gratulujemy też nowemu gabinetowi Pana Premiera Mateusza Morawieckiego.

4. Z uwagą śledziliśmy przemówienie Pana Prezydenta podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Prezydent powiedział w nim między innymi:

„Nasza wspólna tradycja ponad tysiąca pięćdziesięciu lat istnienia państwa polskiego, wyrosłego na korzeniach chrześcijańskich (…). Ale to wiele kultur, które się ze sobą spotykały na tej ziemi, bo ona jest szczególna, na przebiegu wielu dróg, idących z Azji do Europy i w różne strony Europejskie. To się działo, przez stulecia tak właśnie kształtowało się nasze społeczeństwo. To jest ważne, bo to jest właśnie nasza wielka tradycja wyrastająca na korzeniach chrześcijańskich, ale tradycja wielkiego szacunku wobec wszystkich innych, także tych, którzy mają odmienne poglądy religijne czy ideowe”.

Te słowa odnoszące się do polskiej tradycji, leżą także u podstaw budowania jej miejsca w rodzinie narodów Europy i świata, utrzymując dobre relacje z tradycyjnie przyjaznymi jej krajami Europy, obu Ameryk, Afryki i Azji oraz Australią.

Życzymy też, aby wybór Polski do Rady Praw Człowieka ONZ na kadencję 2020-2022, będący potwierdzeniem ważnej roli tego Kraju na arenie międzynarodowej, przyczyniał się do coraz bardziej efektywnej pracy tego ważnego gremium.

Szanowny Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo!

5. Jesteśmy tu i polska rzeczywistość wyznacza nasze zadania i nasze relacje w Państwie, które nas gości. Dziś składamy, na ręce Pana, Panie Prezydencie, najlepsze życzenia dla całego polskiego społeczeństwa. Życzymy, aby Nowy Rok był dobrym czasem dla wszystkich mieszkańców tej ziemi. Niech przynosi on dobro.

Takie życzenia przekazujemy także Panu, Panie Prezydencie i Pana Małżonce, obu Izbom polskiego Parlamentu, Rządowi, Władzy sądowniczej i Władzom samorządowym.

Szczęśliwego Nowego Roku!