Przemówienie do uczestników uroczystości poświęconych życiu i działalności Ignacego Jana Paderewskiego, Warszawa

Ekscelencje,

Szanowni Państwo,

Cieszę się, że mam możność pozdrowienia uczestników tego spotkania, które inauguruje międzynarodowe obchody poświęcone życiu i działalności wielkiego Polaka Ignacego Jana Paderewskiego.

Był on szefem polskiego rządu, gdy kształtował się byt Państwa Polskiego, odrodzonego po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Ignacy Paderewski, wybitny pianista, oddał się na służbę Państwa Polskiego w tym bardzo ważnym momencie jego historii.

Polska wchodziła wówczas w relacje międzynarodowe, w tym również ze Stolicą Apostolską. To wtedy do odrodzonej Polski przybył pierwszy nuncjusz, arcybiskup Achilles Ratti. Chociaż w czasie składania przez niego listów uwierzytelniających Ignacy Paderewski był jeszcze w Paryżu (Diari, II, s. 39), później został oficjalnie przyjęty przez szefa polskiego rządu.

 

Arcybiskup Ratti z uwagą też śledził wysiłki polskiego rządu dążące do umocnienia pozycji Polski w ówczesnym świecie, a zwłaszcza te, które miały wpłynąć na utrwalenie ładu politycznego w Europie i świecie po pierwszej wojnie światowej. W swoich Dziennikach (Diari, II, s. 53), odnotował ze szczególną atencją pamiętne wystąpienie premiera Ignacego Paderewskiego przed ratyfikacją traktatu wersalskiego przez Sejm polski przeważającą większością głosów. Pod tym dniem zapisał także, że małżonka Paderewskiego wiele mi opowiadała o zaletach swojego męża.

 

Jeszcze raz wyrażam swoje uznanie dla tej inicjatywy i życzę owocnych obchodów.

Dziękuję.

Warszawa, 18.11.2019 r.