Przemówienie podczas spotkania noworocznego Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta RP z Korpusem Dyplomatycznym

Ekscelencjo Panie Prezydencie,

Panie Marszałku Sejmu,

Panie Marszałku Senatu

Panie Premierze,

Panie Ministrze Spraw Zagranicznych,

Przedstawiciele Władz Sądowniczych

Panie i Panowie!

 

  1. Świąteczny zwyczaj sprawił, że na zaproszenie Pana Prezydenta i jego Małżonki przybyliśmy do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, aby wspólnie przywitać Nowy Rok i przekazać wyrazy uszanowania dla Głowy Państwa Polskiego.

W imieniu Korpusu Dyplomatycznego, akredytowanego w Polsce, mam zaszczyt i przyjemność pozdrowić Pana Prezydenta wraz z Małżonką i złożyć nasze najlepsze życzenia pomyślności w Nowym Roku.

  1. W pierwszych dniach każdego roku ogarnia nas nastrój zadumy nad mijającym czasem. Choć jesteśmy świadomi różnych trudności i wyzwań, to jednak z optymizmem patrzymy na rozpoczynający się nowy rok w dziejach świata, w tym również w państwach, które reprezentujemy i Kraju, w którym gościmy. Jest to optymizm, które nie pozwala nam jednak zapominać o problemach i ogromnych zadaniach, stojących przed społecznością międzynarodową i poszczególnymi państwami, które ją tworzą.

Przejawem brania odpowiedzialności za pomyślną przyszłość ludzkości jest również niedawne spotkanie w Katowicach. Międzynarodowa Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych (COP 24) naświetliła aktualna sytuację klimatyczną. Jest ona kolejnym krokiem na drodze do przyjęcia takich zasad postępowania, które będą sprzyjały rozsądnemu gospodarowaniu bogactwami naturalnymi i będą ograniczały negatywne aspekty nieodpowiedzialnej gospodarki. Sprawna organizacja trudnego logistycznie spotkania, skłania raz jeszcze do wyrażenia władzom polskim, centralnym i samorządowym, serdecznego podziękowania.

  1. Świat ciągle zmaga się z sytuacjami trudnymi, ale mimo zaangażowania i wielu wysiłków, ludzie nadal odczuwają skutki złej woli, przestępczości, nadużyć, zniewalania, dyskryminacji, przemocy w życiu społecznym i w stosunku do jednostek, także zmuszonych do ucieczki przed wojną, przemocą i nietolerancją. W tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Pokoju Papież Franciszek przypomniał, że dobra polityka służy pokojowi.

Jako przedstawiciele reprezentowanych tu misji i jako całość Korpusu Dyplomatycznego mamy w sobie dużo determinacji i gotowości do jeszcze wytrwalszego wysiłku na rzecz lepszego jutra zwłaszcza tych, którzy żyją w poczuciu niesprawiedliwości i w ubóstwie.

 

Szanowny Panie Prezydencie!

  1. Nasze misje pełnione w 2018 roku w Polsce, przebiegały w atmosferze świętowania stulecia odzyskanie niepodległości przez Polskę po Pierwszej Wojnie Światowej. Byliśmy świadkami radości, z jaką Polki i Polacy świętują tę ważną rocznicę, ale także mogliśmy sobie przypomnieć i poszerzyć wiedzę o tamtych czasach, wydarzeniach, okolicznościach i osobach zmieniających bieg historii tego Kraju, Europy i świata.

Podczas przemówienia z okazji ubiegłorocznego Święta Narodowego jedenastego listopada, zechciał Pan Prezydent powiedzieć o tych, którzy wywalczyli niepodległość znaczące słowa:

Ludzie, którzy byli nie tylko niezwykle odważni i inteligentni, zdolni – jak Ojcowie Niepodległości (…) ale, że umieli być razem, umieli stanąć razem w tym najważniejszym celu: żeby odzyskać Polskę, po prostu żeby była. (…)

Cieszymy się radością Polski i z szacunkiem zauważamy także międzynarodową aktywność Polski. Ze szczególnym uznaniem patrzymy na pozytywną rolę Polski w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym także w czasie rotacyjnego przewodniczenia temu gremium. Z zadowoleniem zauważamy częste międzynarodowe wizyty Pana Prezydenta w różne rejony świata i przyjmowanie wielu dostojnych Gości w Polsce. Przyczynia się to, obok licznych wizyt na szczeblu rządowym, do pogłębiania dobrych relacji Polski z tradycyjnie przyjaznymi jej krajami Europy, obu Ameryk, Afryki i Azji oraz z Australią.

Nie możemy też nie pogratulować polskiej drużynie narodowej zdobycia w zeszłym roku mistrzostwa świata w piłce siatkowej.

 

Szanowny Panie Prezydencie!

Szanowni Państwo!

 

  1. Dzieląc radości i troski Państwa, które nas gości, składamy, na ręce Pana Prezydenta, najlepsze życzenia dla całego polskiego społeczeństwa. Niech kolejny Nowy Rok będzie dobrym czasem dla wszystkich bez wyjątku; niech przynosi nowe osiągnięcia w rozwiązywaniu spraw trudnych; niech będzie utrwaleniem nie tylko dobra, ale też tego, co jeszcze lepsze.

 

Takie życzenia przekazujemy także Panu Prezydentowi i jego Małżonce, obu izbom polskiego Parlamentu, rządowi, władzy sądowniczej, a także władzom samorządowym, które podjęły swoje prace po zeszłorocznych wyborach.

* * * * *

Pamiętamy też o zmarłym dziś prezydencie Gdańska i jego bliskich.