Poświęcenie pomnika św. Jana Pawła II

Dnia 18 października br. odbyło się w Nuncjaturze Apostolskiej  poświęcenie pomnika Św. Jana Pawła II. Na początku Ksiądz Arcybiskup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, pozdrowił wszystkich przybyłych na tę uroczystości gości:

„Bardzo się cieszę, że mogę powitać w nuncjaturze na uroczystości poświęcenia pomnika świętego Jana Pawła II dostojnych gości: witam kardynała Stanisława Dziwisza, który przez lata był jego osobistym sekretarzem, witam kardynała warszawskiego i arcybiskupa krakowskiego, witam arcybiskupa Jana Pawłowskiego z sekretariatu stanu, arcybiskupa Józefa Kowalczyka, mojego poprzednika na urzędzie nuncjusza, witam metropolitów i biskupów, w tym sekretarza generalnego KEP, księży, siostry zakonne i osoby świeckie.

Na naszą uroczystość przybył też prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, biskup Jerzy Samiec, delegat prawosławnego metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy) oraz przedstawiciele władz świeckich: minister Bartosz Cichocki i ambasador Krzysztof Krajewski z ministerstwa spraw zagranicznych oraz minister Adam Kwiatkowski i ksiądz Zbigniew Kras z kancelarii prezydenta.

Wszystkich serdecznie witam i dziękuję za przybycie”.