Katowice: ks. Grzegorz Olszowski – biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej

N. 1615/18

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

mianował ks. Grzegorza Olszowskiego, proboszcza parafii św. Antoniego w Rybniku, biskupem pomocni­czym archidiecezji katowickiej i przydzielił mu stolicę tytularną Roga.

Warszawa, 13 czerwca 2018 r.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski