Warmia: ks. Janusz Ostrowski – biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej

N. 1307/18

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

mianował ks. Janusza Ostrowskiego, zastępcę wikariusza sądowego archidiecezji warmińskiej, biskupem pomocniczym tejże archidiecezji i przydzielił mu stolicę tytularną Caltadria.

Warszawa, 27 lutego 2018 r.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski