Przemówienie podczas spotkania noworocznego Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, z Korpusem Dyplomatycznym

Szanowny Panie Prezydencie,
Panie Marszałku Sejmu,
Panie Marszałku Senatu,
Panie Premierze,
Panie Ministrze Spraw Zagranicznych,
Przedstawiciele władz sądowniczych,
Szanowni Państwo!

 

1. Radosna atmosfera noworocznych uroczystości, która wciąż rozbrzmiewa w naszych sercach, prowadzi nas dziś do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, na zaproszenie Pana Prezydenta i Pierwszej Damy, aby powitać rok 2018 i wyrazić nasz szacunek Głowie Państwa Polskiego.

Jest dla mnie wielkim zaszczytem i przywilejem, aby w imieniu Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego w Polsce, powitać Gospodarza tego zgromadzenia i przekazać mu nasze najlepsze życzenia pomyślnego, radosnego, spokojnego i obfitego Nowego Roku.

2. My, Korpus Dyplomatyczny, gratulujemy nowo mianowanemu premierowi, Panu Mateuszowi Morawieckiemu, życząc mu wielu sukcesów oraz owocnych, dynamicznych i twórczych inspiracji w kierowaniu Radą Ministrów, a tym samym osiągania nowych wyżyn w rządzeniu Narodem. Wyrażamy również głęboką wdzięczność i szacunek dla byłej premier, pani Beaty Szydło, za jej niestrudzoną pracę, wysiłek i wspaniałe osiągnięcia podczas jej kadencji. Niech ten Nowy Rok będzie dla Pana Premiera pomyślny i obfity w dobre wyniki dla dobrobytu Narodu i dla każdego indywidualnego obywatela Polski.

 

Panie Prezydencie,

3. Po raz kolejny początek Nowego Roku daje nam możliwość zastanowienia się nad mijającym czasem i skłania nas do patrzenia w przyszłość z większym optymizmem, nadzieją i pewnością. Jest nad czym myśleć.

Przede wszystkim musimy przyznać, że wiele różnych obszarów świata wciąż zmaga się z niesprawiedliwością i dyskryminacją. Społeczność międzynarodowa nie przestaje borykać się z sytuacjami kryzysowymi; wiele narodów świata jest dotkniętych terroryzmem, konfliktami wojennymi, przestępczością i naruszeniami praw człowieka. Jak słusznie zauważył Papież Franciszek w swoim przesłaniu z ubiegłego roku na Światowy Dzień Pokoju, „jesteśmy zaangażowani w przerażającą wojnę światową toczoną po kawałku”.

Takie sytuacje powodują, że ludzie uciekają przed wojną i głodem; przez prześladowania, ubóstwo i degradację środowiska są często zmuszani, aby opuszczać swoje ojczyzny. Są to ludzie tacy jak my, mężczyźni i kobiety, dzieci, młodzi i starsi ludzie, którzy szukają miejsca do życia w pokoju. A jednak często są ofiarami dyskryminacji, uprzedzeń i ksenofobii, we wszystkich jej formach, w oparciu o rasę, kulturę lub przekonania religijne.

W każdym razie wszystkie te sytuacje są ciągłą hańbą dla całej ludzkości i stanowią silne wezwanie dla społeczności międzynarodowej, a także dla poszczególnych państw i rządów, do zintensyfikowania wysiłków zmierzających do powstrzymania i przezwyciężenia zła we wszystkich jego wymiarach, do poszukiwania pokoju w świecie i budowania pokojowych społeczności, które troszczą się o nasz wspólny dom.

 

Panie Prezydencie,

4. W tym roku Naród polski obchodzi stulecie odzyskania niepodległości Polski, które uroczyście zainaugurowano w zeszłym miesiącu. W swoim orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym, które odbyło się 5 grudnia, podkreślił Pan Prezydent, między innymi, mocną wiarę we własną wartość i siłę Polski oraz to, że wspólne, niezależne państwo jest bezcennym dobrem, dobrem, które jest zdeponowane w żywym pokoleniu Polaków. Podkreślił Pan Prezydent również, że potrzebny jest „zdrowy duch”, który jednoczy Polaków jako wspólnotę i sprawia, że ​​chcą „trwać jako jeden naród”. W ten sposób, według Pana Prezydenta, tegoroczny jubileusz jest być może najlepszą w ostatnich latach szansą na odbudowanie poczucia wspólnoty narodowej, bez której niemożliwe będzie zbudowanie nowoczesnego, sprawiedliwego i rzeczywiście silnego państwa.

5. Nie możemy nie zgodzić się z tym stwierdzeniem i tymi szlachetnymi aspiracjami Polski. Rok 2018 przyniesie nam wiele okazji, by przekazać nasze najlepsze życzenia Polsce i jej wspaniałemu narodowi. Ale już teraz cieszymy się z radości tego pięknego i tak gościnnego kraju, który sto lat temu odzyskał niepodległość i dziś buduje swój przyszły kształt w rodzinie narodów Europy i świata. Powszechnie wiadomo, że dzięki wewnętrznym wysiłkom i działaniom dyplomatycznym, Polska coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na arenie międzynarodowej, wzmacniając dobre stosunki z tradycyjnie przyjaznymi krajami w Europie, a także w obu Amerykach, Afryce, Azji, Australii i Oceanii.

Uznajemy i gratulujemy Polsce pełnoprawnego, lojalnego i konstruktywnego członkostwa w NATO i UE, jej stałego indywidualnego wkładu w budowanie porządku globalnego i bezpieczeństwa w przyszłości, także jako członkowi Rady Bezpieczeństwa ONZ podczas następnej dwuletniej kadencji, jej aktywnego udziału w inicjatywie „Trzech mórz” i innych ważnych międzynarodowych projektach, w tym militarnych misjach pokojowych i stabilizacyjnych, żeby wymienić tylko kilka. W grudniu Polska gościć będzie w Katowicach 24. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP24. Mamy nadzieję, że wydarzenie umożliwi państwom osiągnięcie politycznego konsensusu w tak ważnej dziedzinie i przyjęcie pakietu wdrożeniowego do porozumienia paryskiego.

 

Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo,

6. Podzielając radości i troski Państwa, które nas gości, pragniemy wyrazić Panu Prezydentowi nasze najlepsze życzenia dla całego polskiego społeczeństwa. Niech ten Nowy Rok będzie dobrym czasem dla wszystkich bez wyjątku; niech prowadzi do nowych osiągnięć w rozwiązywaniu trudnych problemów i nie tylko do konsolidacji dobra, ale także doprowadzi do tego, co najlepsze.

Te nasze życzenia składamy Panu Prezydentowi i Pierwszej Damie, obu izbom polskiego parlamentu, rządowi, sądownictwu i władzom lokalnym.

Szczęśliwego Nowego Roku!