Gliwice: ks. prał. Andrzej Iwanecki – biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej

N. 1015/17

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek
mianował ks. prał. Andrzeja Iwaneckiego, proboszcza parafii św. Franciszka z Asyżu w Zabrzu, biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej i przydzielił mu stolicę tytularną Arcavica.

Warszawa, 18 listopada 2017 r.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski