Kielce: ks. Andrzej Kaleta – biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej

N. 983/17

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

mianował ks. Andrzeja Kaletę, wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów diecezji kieleckiej, biskupem pomocniczym tejże diecezji i przydzielił mu stolicę tytularną Massita.

Warszawa, 8 listopada 2017 roku.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski