Częstochowa: ks. prał. Andrzej Przybylski – biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej

N. 575/17

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek
mianował ks. prał. Andrzeja Przybylskiego, proboszcza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu, biskupem pomocni­czym archidiecezji częstochowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Orte.

Warszawa, 20 maja 2017 roku.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski