Płock: bp Roman Marcinkowski przechodzi na emeryturę

N. 436/17

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

przyjął rezygnację bp. Romana Adama Marcinkowskiego z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji płockiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Warszawa, 13 kwietnia 2017 roku.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski