Białystok: abp Edward Ozorowski przechodzi na emeryturę. Ks. Tadeusz Wojda SAC nowym metropolitą białostockim

N. 460/17

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

  1. Przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego z posługi arcybiskupa metropolity białostockiego.
  2. Mianował arcybiskupem metropolitą białostockim księdza Tadeusza Wojdę SAC, dotychczasowego podsekretarza Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Warszawa, 12 kwietnia 2017 roku.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski