Przemówienie podczas spotkania z Marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim

Szanowny Panie Marszałku!

Panie i Panowie!

1. Korpus Dyplomatyczny, akredytowany w Warszawie, serdecznie dziękuje za zaproszenie na tradycyjne spotkanie w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dniach Nowego Roku. Mnie osobiście cieszy ono tym bardziej, że pierwszy raz występuję w tej roli.

Listopad ubiegłego roku był czasem szczególnym w historii Senatu; świętowaniem dwudziestu pięciu lat, jakie minęły od pierwszego posiedzenia tej Izby Parlamentu Polskiego Drugiej kadencji. Jak Pan Marszałek sam wówczas wspominał, było to spotkanie sentymentalne, ale też przypomnieniem nieodległej historii i okazją do rozmów o teraźniejszości.

Trzeba też wspomnieć o wyjazdowym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego w Poznaniu z okazji 1050. rocznicy chrztu i początków państwowości Polski; było to dotychczas jedyne takie posiedzenie poza Warszawą.

2. Miniony rok był także przypomnieniem wielkiego Polaka Henryka Sienkiewicza w stulecie jego śmierci. Ustanawiając Rok sienkiewiczowski, Senat podkreślił, że miał on przyczynić się do popularyzacji jego twórczości raz idei zawartych w jego książkach. Jedną tych idei zawarł w słowach: „Ni przez pół służyć, ni przez pół miłować nie umiem”; stały się one mottem wystawy, która tej okazji została zaaranżowana w Senacie. Jego najpopularniejsze dzieło, Quo vadis, przełożono na 57 języków i ukazało się w 70 krajach świata.

 

Szanowny Panie Marszałku!

3. Nowy Rok to nie tylko czas wspomnień, ale przede wszystkim jest to wyborna okazja do spojrzenia na to, co nas czeka, co stanowi zadania, wyzwania i nadzieje. Niech Nowy Rok będzie czasem realizacji słusznych aspiracji tego Państwa i jego obywateli.

W noworocznym czasie składamy nasze serdeczne życzenia Panu Marszałkowi, a na jego ręce całej wyższej Izbie polskiego Parlamentu i tych, którzy wspierają jej prace.

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!