Warmia: Abp Wojciech Ziemba przechodzi na emeryturę. Abp Józef Górzyński – metropolitą warmińskim

N. 7051/16

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

  1.  Przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Wojciecha Ziemby z posługi arcybiskupa metropolity warmińskiego, złożoną zgodnie z kan. 401. § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
  2. Następcą na urzędzie arcybiskupa metropolity warmińskiego zostaje dotychczasowy koadiutor archidiecezji, ksiądz arcybiskup Józef Górzyński.

Warszawa, 15 października 2016 r.

ks. Mykhaylo Tkhorovskyy
Chargé d’Affaires a.i.