Abp Salvatore Pennacchio – Nuncjuszem Apostolskim w Polsce

N. 6975/16

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek
mianował Nuncjuszem Apostolskim w Polsce abp. Salvatore Pennacchio, dotychczasowego Nuncjusza Apostolskiego w Indiach i Nepalu.

Warszawa, 6 sierpnia 2016 r.

ks. prał. Mykhaylo Tkhorovskyy
Chargé d’Affaires a.i.