Wystąpienia

Address at the New Year’s Meeting with the President of the Republic of Poland

Mr President, Mr Speaker of the Sejm, Mr Speaker of the Senate, Madame Prime Minister, Ladies and Gentlemen! 1. Polish tradition brings us today to cross the threshold and enjoy the hospitality of the Presidential Palace in Warsaw, at the invitation of the President and First Lady to welcome the New Year and to express [...]

11 stycznia 2017|

Przemówienie podczas spotkania noworocznego Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, z Korpusem Dyplomatycznym

Szanowny Panie Prezydencie, Panowie Marszałkowie Sejmu i Senatu, Pani Premier, Panie i Panowie! 1. Polska tradycja przywodzi nas dzisiaj do gościnnych progów Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, aby – na zaproszenie Pana Prezydenta i jego Małżonki – przywitać Nowy Rok i przekazać wyrazy uszanowania dla Głowy Państwa Polskiego. W imieniu Korpusu Dyplomatycznego, akredytowanego w Polsce, mam [...]

11 stycznia 2017|