Korpus Dyplomatyczny zgromadzony w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie pożegnał dwóch Ambasadorów, którzy zakończyli swoją Misję dyplomatyczną w Polsce:

Jego Ekscelencji Pana Ahmed Saif S. K. Al-Midhadi, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Państwa Katar oraz Jego Ekscelencji Pana Pierre Lévy, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Francji.