Warmia: Abp Wojciech Ziemba przechodzi na emeryturę. Abp Józef Górzyński – metropolitą warmińskim

N. 7051/16

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

  1.  Przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Wojciecha Ziemby z posługi arcybiskupa metropolity warmińskiego, złożoną zgodnie z kan. 401. § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
  2. Następcą na urzędzie arcybiskupa metropolity warmińskiego zostaje dotychczasowy koadiutor archidiecezji, ksiądz arcybiskup Józef Górzyński.

Warszawa, 15 października 2016 r.

ks. Mykhaylo Tkhorovskyy
Chargé d’Affaires a.i.

15 października 2016|