Nuncjatura Apostolska w Polsce

Nuncjusz Apostolski w Polsce jest reprezentantem Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej zarówno wobec Kościoła partykularnego, jak i władz państwowych.

Od momentu nawiązania pełnych stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej i Polski w XVI w., w Polsce misję dyplomatyczną pełnią nuncjusze apostolscy.

W związku z zakończeniem misji dyplomatycznej przez abp. Salvatore Pennacchio, do czasu złożenia listów uwierzytelniających przez nowego nuncjusza apostolskiego, ks. prałat Pavol TALAPKA będzie sprawował funkcję chargé d’affaires a.i.