Włocławek: Bp Wiesław Mering przechodzi na emeryturę. Bp Krzysztof Wętkowski – nowym biskupem włocławskim

N. 5851/21

K O M U N I K A T

Ojciec Święty Franciszek:

  1. Przyjął rezygnację biskupa Wiesława Meringa z posługi biskupa włocławskiego.
  2. Mianował biskupem włocławskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej Krzysztofa Wętkowskiego.

Warszawa, 27 kwietnia 2021 roku.

                                                                        + Salvatore Pennacchio   Nuncjusz Apostolski