Nuncjatura Apostolska w Polsce

Al. J. Ch. Szucha 12
00-582 Warszawa

+48 22 596 93 20
+ 48 22 596 93 22
nuncjatura@episkopat.pl

Radca Nuncjatury
ks. prał. Andrea Francia