Homilie

100-lecie posługi Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce – Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego

(Święty Krzyż, 14.09.2020)  Drodzy Bracia i Siostry! Cieszę się, że po raz pierwszy mogę celebrować Eucharystię w tym jakże ważnym miejscu, jakim jest Sanktuarium na Świętym Krzyżu, zwłaszcza że przybywam tu w samą uroczystość odpustową Podwyższenia Krzyża Świętego. To święto obchodzone jest od początków chrześcijaństwa, gdy odnaleziono Krzyż Jezusa i złożono go w bazylice Grobu [...]

14 września 2020|

Homilie podczas Eucharystii poprzedzającej konferencję poświęconą osobie Prymasa Tysiąclecia – kard. Stefana Wyszyńskiego, Lublin

W czytaniach biblijnych najpierw wysłuchaliśmy opowieści o tym, jak Saul został namaszczony na króla. Wcale nie szukał dla siebie godności królewskiej, nie zabiegał o nią. Posłuszny prośbie swojego ojca, wyszedł szukać oślic. Szukał oślic, a znalazł uznanie w oczach Pana i został namaszczony na króla. Tak Pan Bóg upatruje sobie odpowiednich ludzi do spełniania różnych [...]

18 stycznia 2020|

Homilia podczas Msza św. w Uroczystość Bożego Narodzenia – 2019 r.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! Przeżywamy dziś radosne święta Bożego Narodzenia. Św. Jan Ewangelista zrelacjonował to wydarzenie w sposób bardzo lakoniczny: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Słowo Boga zamieszkało pośród nas. Bóg okazał ogrom życzliwości. Tak się zbliżył do człowieka, że stał się jednym z nas. To szczyt miłości, która postępuje [...]

25 grudnia 2019|

Homilia podczas Mszy św. w Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Pasterka)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! U samego zarania dziejów, Bóg Ojciec zrealizował swój największy sen: sen o stworzeniu świata. Stworzył więc niebo i ziemię, rośliny, zwierzęta, rzeki i morza. Czegoś jednak temu wszystkiemu brakowało. Wtedy dobry Bóg wyśnił człowieka i powołał go do istnienia na Swój obraz i podobieństwo. Niestety, w krótkim czasie człowiek [...]

24 grudnia 2019|

Homilia podczas Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, Polskie Loretto

Cieszę się, że mogę dziś celebrować Mszę świętą właśnie w Loreto. Jesteśmy zaledwie w trzecim dniu Roku Loretańskiego, a ja już mogę modlić się z siostrami loretankami w polskim Loreto. Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam w ten uroczysty dzień. Niech za wstawiennictwem Maryi zagości w naszych sercach błogosławiony pokój Jej Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. [...]

10 grudnia 2019|
Go to Top